MediaWiki:1movedto2

From ilri-ethiopia ilriwikis

moved $1 to $2